Het graf van Orlanda & Andreii

Twee eenzame graven onder een oude eik op een schoolterrein. Je komt het niet elke dag tegen maar dat is wel waar Henriëtta’s ouders begraven liggen.

Het is wel een mooie plek. Ik zou er ook wel begraven willen worden.

Toen Orlanda stierf en Andreii een baantje kreeg op Gandurhora als terreinopzichter en conciërge vroeg hij aan professor Ahmedes of hij zijn vrouw op het schoolterrein mocht begraven. Professor Ahmedes twijfelde in het begin om die toestemming te geven maar gaf uiteindelijk toe, mede om Henriëtta een plezier te doen. Op die manier zou ze dicht bij haar moeder zijn.

De foto van Andreii werd genomen toen hij nog een Bakoeni was. Van zodra hij op Gandurhora begon te werken, verzorgde hij zich beter. Hij had van Henriëtta ook nieuwe kleren gekregen.

Maar goed, Andreii stierf dus nadat hij de revolver uit de handen van koningin Rachel had gegrist nadat zij Silvio had vermoord.

Ik heb me altijd afgevraagd of de bewakers de koningin zouden doodgeschoten hebben als Andreii dat niet had gedaan maar daar zullen we nooit een antwoord op weten…


Kom zeker later nog eens terug. Ik heb nog veel verrassingen in petto…