FOUT !

Aaliyah is haar vriendin in Gandurhora, niet in Vincorra

Ik stel voor dat je eerst boek 2 leest alvorens je verder gaat…