FOUT !

Andreii wordt weduwnaar maar zelf sterft hij niet.

Ik stel voor dat je eerst boek 2 leest alvorens je verder gaat…

Andreii