FOUT !

Espiya is niet degene die vermoord werd.

Integendeel. Hij heeft samen met Silvio de bende van de zwarte eenhoorn opgericht.

Ik stel voor dat je eerst boek 2 leest alvorens je verder gaat…