FOUT !

Thomas Fitzroy werd niet vergiftigd. Integendeel.

Ik stel voor dat je eerst boek 3 leest alvorens je verder gaat…