FOUT !

Henriëtta krijgt af en toe een brief van de schrijfster en dat schept een band tussen hen maar ze hoort geen muziek in haar hoofd als de schrijfster aan het schrijven is.

Ik stel voor dat je eerst boek 5 leest alvorens je verder gaat…