FOUT !

Hoewel Lucas dat wel graag zou willen, hoort hij geen muziek in zijn hoofd op het moment dat de schrijfster aan het schrijven is.

Ik stel voor dat je eerst boek 5 leest alvorens je verder gaat…